Hvordan bliver man visiteret?

 

Knap 40.000 danskere (Danmarks Statistik) er visiteret til madservice af deres kommune. I §83 i Serviceloven fremgår det, at borgere der ikke selv er i stand til at lave mad grundet midlertidig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller som har særlige sociale problemer, kan blive visiteret til madservice af kommunen.

 

 

Kan dine forældre visiteres til mad, og hvorfor kan det være en god ide at ens forældre bliver visiteret?

Forkert valg af kostform eller diæt er uhensigtsmæssigt for borgeren. Hvis borgeren f.eks. lider af dysfagi, men visiteres til almindelig konsistens, risikerer borgeren at få maden galt i halsen og i værste fald, at blive kvalt i maden. Visiteres borgeren til at kunne spise med god appetit, men er borgeren i virkeligheden småtspisende, får borgeren for store portioner mad og kan ikke overskue portionsstørrelsen og spiser derfor ikke nok. Eller at man ikke får den rigtige ernæring som netop er grundlaget for en god alderdom i eget hjem i Danmark.

 

Gå ind og find din kommune og find oplysninger til din kommune

 

Læs hvordan Helle Christensen fik en bekymring mindre, da hendes mor fik mad fra Det Danske Madhus.

 

Rigtig mange pårørende bekymrer sig over hvordan deres forældre eller familiemedlemmer har det i deres alderdom. Desværre vælger rigtig mange en madleverandør baseret på hvilke dage maden kommer eller lign., mens fokus burde ligge på selve ernæringen, da den rigtige ernæring er grundlaget for at dine forældre eller familiemedlemmer kan få en god alderdom.

Læs Hvordan sikres det at borgere visiteres til den kost og ernæring som de har behov for?

 

Hvad skal der til for at blive visiteret?

 

Lovgivning bag visitation til madservice

Lovgivningen bag visitation til madservice har baggrund i Bekendtgørelse af lov om social service §83 hvor det fremgår at:

 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

 1. personlig hjælp og pleje
 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og
 3. madservice

Hjælpen skal tilpasses modtagerens behov og det skal løbende vurderes om der stadig er behov for hjælp.

 

Grundlæggende kræves det for at den ældre borger bliver visiteret:
At borgeren på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan klare madlavningen længere.

Hvordan foregår visitation til madservice?

 1. Borgeren visiteres til madservice enten ved egen eller ved familie eller øvrige pårørendes henvendelse til kommunens visitation eller myndighedsafdeling.
 2. Borgeren kan også visiteres via et hospitalsophold hvor det er blevet klart, at borgeren har brug for madservice efter udskrivelsen
 3. Visitationen kan enten foregå via telefonen eller ved at en visitator besøger borgeren i hjemmet. Du har som pårørende mulighed for at deltage i mødet med visitatoren.
 4. Borgeren skal selv vælge om hjælpen skal komme fra kommunen eller fra et af kommunen godkendt privat leverandør af madservice. Oplysninger om hvem der tilbyder madservice i den enkelte kommune kan ses på den pågældende kommunes hjemmeside. Står det ikke på hjemmesiden, så stil spørgsmål til kommunen om hvem der er godkendt til at levere madservice i kommunen.
 5. Madservice skal tilpasses borgerens behov og i lovgivningen fremgår det, at det løbende skal vurderes om der stadig er behov for hjælp.

 

Hvad er borgerens behov for madservice?

I forbindelse med visitation til madservice bør visitationen vurdere om:

 • Om borgeren har tabt sig utilsigtet i vægt
 • Om borgeren har en sygdom der kræver særlig diæt
 • Om borgerens tand-, mund- og tyggestatus er i orden. Hvis borgeren lider af dysfagi – tygge- og/eller synkebesvær og har borgeren brug for at maden er lettere at tygge- og synke
 • Om borgeren brug for hjælp til opvarmning og anretning af maden
 • Om der er brug for hjælp, selskab og nærvær i forbindelse med at den ældre borger spiser måltidet.

 

Hvad kan du gøre som pårørende?
Vær kritisk - allerbedst vil det være, hvis den ældre har mulighed for at få den første uges mad gratis, så den ældre har en chance for at vurdere om forventningerne til maden bliver indfriet. Fortæl den ældre, at prisen på mad er ens uanset hvilket køkken der leverer. Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter prisen én gang om året.

Men ellers er det en god idé:

 • At maden er let at håndtere, ser lækker, spændende og indbydende ud og smager godt, og der skal helst være et stort udvalg af menuer.
 • At der er mulighed for tilkøb af småretter, f.eks. lækre små desserter eller proteindrik
 • At stille krav til køkkenet der leverer maden. Har køkkenet styr på madens ernæringsmæssige indhold, så det er den rigtige ernæring borgeren får? Alle køkkener der laver mad til ældre visiterede borgere, skal leve op til kravene i Den Nationale Kosthåndbog
 • At den ældre opfordres til at bestille en hovedret og også gerne en forret eller en dessert til hver dag. Mange ældre borgere bestiller kun mad til få dage om ugen. Det kan der være mange grunde til, men rent ernæringsmæssigt er det problematisk hvis de manglende madleveringer resulterer i at den ældre borgere taber sig utilsigtet i vægt, da det hurtigt går ud over den ældres funktionsevne og livskvalitet.

 

*Der er meget forskel fra kommune til kommune på hvordan de vurdere de forskellige kriterier for om man kan blive visiteret til mad.

 

Kan du ikke visiteres men ønsker du selv at få mad fra Det Danske Madhus så kan du bestille via vores webshop eller kontaktes vores kundeservice på 7070 2646.