CSR POLITIK

 

 

CSR Politik

 

Når vi hver uge serverer mere end 95.000 måltider, har vi et helt særligt ansvar for vores kunder og vores omverden, og dette ansvar er kernen i vores CSR-politik.

 

Her sætter vi fokus på udvalgte af FN’s bæredygtighedsmål:

 

MÅL 2:

 

Stop sult og bekæmpelse af fejlernæring

Fejlernæring er en stor udfordring hos mange ældre, der af mange årsager holder op med at spise de måltider, de skal have hver dag. Måske mister de appetitten fordi de savner deres nærmeste eller en ægtefælle, måske smager maden ikke som den gjorde engang, måske driller gebisset. Det har store konsekvenser for deres velbefindende og medfører at mange ældre patienter er indlagt længere på sygehusene, end de ellers ville være.

 

Derfor arbejder vi med at udvikle retter og servere mad, de ældre finder appetitvækkende og samtidig er næringsafstemt til præcist deres behov. Samtidig arbejder vores ernæringskonsulenter målrettet sammen med kommunerne, de ansatte på plejecentrene og i hjemmeplejen på at sikre at de ældre får den mad, de har brug for.

 

Mål 3:

 

Sundhed og trivsel herunder nedbringelse af farlige kemikalier

Med knap 100 chauffører, der dagligt bringer mad ud til borgere i hele landet, har vi et ansvar for at nedbringe benzinforbruget og dermed forureningen, som er en konsekvens af kørslen. Selvom vi i forvejen sætter fokus på brændstoføkonomi i samarbejde med vores chauffører, er det vigtigt for os konstant at udvikle os, og derfor holder vi også her øje med mulighederne for at skifte til mere brændstoføkonomiske biler og på sigt el-biler.

 

Mål 12:

 

Ansvarlig forbrug og produktion, herunder madspild

Jo bedre vi kan planlægge vores produktion, jo mindre mad går der til spilde. Derfor bruger vi værktøjer til at understøtte indkøbet og forbruget i vores køkkener, samtidig med at eventuelle rester bliver afhentet af fødevarebanken.

 

Vi sætter desuden fokus på:

 

Mål 6: Rent vand og sanitet

Mål 7: Bæredygtig energi

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 13: Klimaindsats

Mål 17: Partnerskaber for handling

 

Læs mere om FN's Verdensmål