BLOG

HVORDAN SIKRES DET AT BORGERE VISITERES TIL DEN KOST OG ERNÆRING SOM DE HAR BEHOV FOR?
5. november 2021 07:00

Knap 40.000 danskere (Danmarks Statistik) er visiteret til madservice af deres kommune. I §83 i Serviceloven fremgår det, at borgere der ikke selv er i stand til at lave mad grundet midlertidig ell...

Digital samspisning var forud for sin tid
4. november 2021 07:00

Af Kirsten Færgeman, ernæringsfaglig leder i Det Danske Madhus, cand.scient., kif@ddm.dk Artiklen bliver bragt på Kost og Ernæringsforbundet under medlemslogin de næste tre måneder, og fra midt j...

Ernæringsugen – uge 44 2021
1. november 2021 14:09

Det Danske Madhus bakker op om og deltager i Ernæringsugen. Læs mere om ernæringsugen på Kost- og Ernæringsforbundets hjemmeside.

Udvikling og forskning vedr. ernæring til ældre
29. oktober 2021 09:00

Der er både i Danmark og i udlandet meget fokus på udvikling og forskning indenfor området der handler om ernæring til ældre.

National madspildsdag i Det Danske Madhus
29. september 2021 08:00

National madspildsdag i Det Danske Madhus Madspild er i udgangspunktet en skidt ting. Og der bliver spildt for meget mad rundt om i Danmark – og i resten af verden. Heldigvis kommer det, som ville ...

En god alderdom med de nye klimakostråd
1. september 2021 14:17

Af Kirsten Færgeman Mine forældre arbejdede meget hele deres liv. Faktisk stoppede min far først med at arbejde da han blev 72 år. Han elskede sit arbejde og hver gang vi holdt fødselsdag for ham...

Underernæring blandt ældre
31. august 2021 14:27

Underernæring blandt ældre borgere er en stor udfordring både for den ældre borger, for de pårørende og for samfundet.