Nyheder
Digital samspisning var forud for sin tid

4. november 2021 - 07:00

Digital samspisning var forud for sin tid

Digital samspisning blev afprøvet i en workshop i foråret 2019 i Fredericia Kommune i forbindelse med ”Fristelser i øjenhøjde”. Workshoppen var en succes, men det viste sig vanskeligt at rekruttere borgere til selve afprøvningen af konceptet.


Digital samspisning var et delprojekt under projekt ”Fristelser i øjenhøjde” (2017-2020). Fristelser i øjenhøjde var et tværkommunalt projekt, som inkluderede Kolding, Fredericia, Haderslev og Middelfart Kommune, hvis mål var at skabe gode måltidsløsninger og oplevelser for ældre borgere visiteret til madservice.


Konceptet ”Digital samspisning” blev afprøvet, fordi indsigtsarbejdet, der dannede baggrund for ”Fristelser i øjenhøjde”, viste et behov for samvær omkring spisesituationen. Det er velkendt, at man spiser mere, når man spiser sammen med andre. Derfor blev digital samspisning, som var målrettet hjemmeboende ældre borgere, der var i ernæringsrisiko, afprøvet. Mange ældre, visiterede borgere sidder alene og spiser og håbet var, at en digital løsning ift. at spise sammen med pårørende, via en tablet, ville øge borgernes motivation for at spise. Idéen kom oprindeligt fra et Skype-projekt, der blev afviklet på Aalborg Universitetshospital i 2011(1).


Projektet var planlagt som en brugercentreret proces. Medarbejdere og ældre borgere deltog således i workshoppen i foråret 2019, hvor digital samspisning blev afprøvet. I forbindelse med workshoppen blev der bl.a. afprøvet en situation, hvor medarbejdere fra Fredericia Kommune og ældre borgere spiste sammen, mens de sad foran ”en tablet” i forskellige rum. Medarbejderne var hhv. kliniske diætister fra Fredericia Kommune, plejepersonale fra hjemmeplejen og Fredericia Kommunes ensomhedskonsulent.


Workshoppen var en succes, og efterfølgende var der mange forsøg på at rekruttere hjemmeboende borgere i Fredericia Kommune, der kunne tænke sig at afprøve løsningen i eget hjem. Men det lykkedes ikke at finde borgere, der ville deltage, og derfor blev delprojektet efterfølgende afsluttet. Det skal tilføjes, at gennemsnitsalderen blandt de ældre, som fik madservice, var 83 år. De borgere, der var med til workshoppen, var repræsentanter fra Ældrerådet, og de var sidst i 60´erne/først i 70´erne (2).

Baggrunden for, at det efterfølgende var svært at rekruttere ældre borgere til afprøvning af digital samspisning i eget hjem, skal sandsynligvis findes i målgruppens høje alder og for manges vedkommende manglende hjemmevanthed med digitale løsninger. Muligvis også i de ældre borgeres bevidsthed om egen fremtoning i forbindelse med måltidet.

 

Måske arbejder tiden hen imod flere digitale løsninger, men min oplevelse er, at den ældre generation, der modtager madservice lige nu, ikke er ”digitale nok”. Når det er sagt, kan det formentlig lade sig gøre, hvis pårørende eller personale kan hjælpe den ældre borger.

 

Efter projektet kom COVID-19-pandemien, og projektet var derfor muligvis også lidt forud for sin tid. Måske ville det have været lettere at rekruttere og få succes med digital samspisning under pandemien.

 

I forhold til ”Fristelser i øjenhøjde” er projektet afsluttet, og der kommer ikke yderligere tiltag i projektet. Men jeg kan kun opfordre til, at andre tager idéen op. I den forbindelse kunne det også være interessant at se i retning af Daniel Korsgaards ph.d.-afhandling fra 2019 ”Immersive Eating: The virtually enhanced solitary meal experiences and sufficient energy intake for future generations of older adults”. I dette projekt er der udviklet en prototype af et head-mounted-display, der gør det muligt, at brugeren oplever et miks af den virkelige og den virtuelle verden (3).

 

Referencer
1. Holst M, Stage J, Myrup M, Skov MB, Rasmussen HH. Pervasive computing as a motivation for improving food intake in hospitals: an empirical pilot study. Aalborg University 2011.
2. Se: https://dske.dk/praesentationer/ under temadag ”Ernæring til ældre” og Inspirationskatalog til digital samspisning
3. Immersive Eating – The virtually enhanced solitary meal context as a strategy to promote positive meal experiences and sufficient energy intake for future generations of older adults. PhD Dissertation Dannie Michael Korsgaard, Aalborg University Copenhagen, May 2019.

Udgivet af

Kirsten Færgeman


Med over 30 års erfaring i kost og kostvejledning til ældre og personer med særlige behov. Kirsten har gennem flere omgange bidraget til den Nationale Kosthåndbog med særligt fokus på dysfagi-delen. Kirstens særlige fokusområder er dysfagi (kost til personer med tygge og synkebesvær) og mad til ældre og småtspisende.

Læst i alt:

567 gange

Læses i øjeblikket af:

0