Pressemeddelelser
Kyst – et bevidst valg for Det Danske Madhus

21. januar 2022 - 07:00

Kyst – et bevidst valg for Det Danske Madhus

Det Danske Madhus får sin fisk fra Kyst ApS, der ligger i Hanstholm. De er valgt som leverandør ud fra deres tilgang til fiskeri, hvilket betyder, at kunderne i Det Danske Madhus får fisk fra øverste hylde. Kyst blev startet tilbage i 2016 af Thomas Sekkerlund og Jacob Pedersen og de gør tingene lidt anderledes end andre fiskehandlere i Hanstholm. I en tid hvor der hele tiden bliver talt bæredygtighed, så er det selvklart et fokuspunkt for Kyst, men de er selv meget opmærksomme på, at det kan være svært at tale bæredygtighed ift. fiskeri.

 

For mange mennesker er bæredygtighed i fiskeribranchen lig med MSC-certificering. Men for de to ejere af Kyst har de valgt selv at vurdere, hvad bæredygtigt fiskeri er. Et modig træk kunne man synes, men for dem og deres kunder giver det mening. For Kyst og de to ejere handler bæredygtigt fiskeri om fiskens oprindelse, hvordan den er blevet fisket, kvaliteten af fisken samt hvordan fiskene bliver håndteret og fileteret. I forlængelse her af kan det nævnes, at det med at definere bæredygtighed kan være en svær størrelse. For mange forbrugere kan det synes, at eksempelvis økologi er lig med bæredygtighed, men det stemmer eksempelvis ikke overens med den måde man definerer bæredygtighed på hos FAO, FN’s fødevareorgan. Her dækker bæredygtighed bl.a. over klima, økonomi, sundhed og kultur – fire områder som skal vurderes og dermed være grundlag for hvad bæredygtighed er. Der er altså fortsat en definitionskrig eller i hvert fald forskellige opfattelser af hvad bæredygtighed er.

 

Fiskens oprindelse er her, at det hele starter for Kyst. For Kyst er oprindelse lig med fiskeri i kystnære farvande. Dvs. de fokuserer på køb af fisk fra mindre kystbåde som fanger fisk på en mere skånsom måde end de store trawlere, der typisk skader bunden og dermed havmiljøet. ”Og det kan vitterlig ses på selve fiskene. De fisk som vi (red. Kyst) køber, har færre mærker og de er flotte og glatte og faste i kødet som de skal og bør være” fortæller Thomas Sekkerlund og fortsætter – ”Vi har også den hensigt, at støtte de mindre både og dermed støtte dem (red. Fiskerne) i deres fortsatte innovation af mere bæredygtige metoder og redskabstyper”.

 

”Netop tilgangen til bæredygtighed og hvordan fiskene er kommet, i land har været en vigtig parameter for Det Danske Madhus” fortæller Kommerciel direktør Martin S. Pinstrup og fortsætter – ”Det er et kvalitetsstempel at vi kan købe fisk fra Kyst hvor de nøje har udvalgt fiskene ud fra hvordan og hvor den er fisket, hvilket kommer vores kunder til gode i sidste ende.”

 

En anden parameter som også vægter højt for Det Danske Madhus, er kvaliteten af de nøje udvalgte fisk. Fiskene får ikke så mange knubs når de bliver ”hevet i land”, og sidste men ikke mindst så står Kyst egen mand på fiskeauktionen i Hanstholm og vurdere det enkelte partifisk. Dertil kommer at Kyst selv står for fileteringen af fiskene – og her står Kyst’s egne folk og fileterer fiskene selv – ikke maskiner men kompetente hænder, der ved hvor de rigtige snit skal ligge.

 

Og det betaler sig at gøre tingene anderledes. I oktober 2021 fik Thomas og Jacob sammen med Kyst en Gazelle-pris, som selvsagt står som en anerkendelse af deres indsats og anderledes tilgang til en branche som de mener trænger til fornyelse. Så selvom Kyst anvender mere tid og ressourcer på at vælge de rigtige fisk, så er det noget som kommer Det Danske Madhus’s kunder til gode.

 

Læs mere om Det Danske Madhus og Kyst.

Udgivet af

Sanne Vonstad


Læst i alt:

184 gange

Læses i øjeblikket af:

0