Pressemeddelelser
Det Danske Madhus CO2-neutraliserer deres strømforbrug og sparer klimaet for 362,5 ton CO2 årligt - Det Danske Madhus bliver fra 2022 RECS-certificeret

2. december 2021 - 09:05

Det Danske Madhus CO2-neutraliserer deres strømforbrug og sparer klimaet for 362,5 ton CO2 årligt - Det Danske Madhus bliver fra 2022 RECS-certificeret

Det Danske Madhus vil fra 1. januar 2022 købe grøn energi, og dermed el, der er klimavenligt og baseret på el fra vedvarende energikilder. I første omgang køber Det Danske Madhus grøn strøm til de fire lokationer i Albertslund, Trige, Varde og Egtved.

 

Som en del af en naturlig udvikling, så går Det Danske Madhus også mod mere og mere bæredygtige tiltag på tværs af virksomheden. ”Vi skal også gøre vores for at bringe CO2-udledningen ned og altså dermed et kig på, hvor vores strøm kommer fra. Og som en ansvarlig virksomhed, så vi selvsagt også på økonomien, og dernæst ved vi også, at kunderne bliver mere og mere bevidste om deres omverden, hvorfor kunderne også ser på hvor virksomheder får deres energi fra. Så alt i alt er vi meget glade for denne certificering, fordi den opfylder et af flere områder som vi har fokus på” fortæller CFO Henrik Alifas Nielsen.

 

El-produkter med ét bladmærke

 

Den certificering Det Danske Madhus modtager er i første omgang baseret på 100% vedvarende energikilder, hvor der købes certifikater, der svarer til virksomhedens elforbrug og dermed ikke yderligere tiltag ift. grøn el. dvs. at Det Danske Madhus køber grøn strøm fra danske vindmøller.

 

For at komme i et-blads-kategorien (kategori 2) skal el-produktet være baseret udelukkende på vedvarende energikilder. Tilhører produktet den kategori, kan el-leverandører bruge klimarelaterede udsagn som ”grøn strøm”, når de samtidig anvender den frivillige mærkningsordning.

 

Hvem står bag mærke/certificeringen?

 

Mærkningen er blevet til for at forbrugerne nemmere kan gennemskue hvor energien kommer fra og om energien reelt er klimavenlig. Det er Forbrugerombudsmanden i samarbejde med forskellige branche- og interesseorganisationer, der har forhandlet retningslinjerne for mærkningen, på plads. Retningslinjer og dermed mærkningen er blevet udarbejdet for, hvornår og hvordan el-leverandører kan bruge udsagn som grøn strøm i deres kommunikation og markedsføring. Mærkningen kan således sikre at forbrugerne ikke bliver vildledt. ”Det betyder, at Det Danske Madhus’ kunder kan se, at strømmen vi køber, kommer fra 100 % vedvarende energikilder. Ved at købe grøn strøm fra Danske vindmøller opnår Det Danske Madhus CO2-neutralitet på vores elforbrug og sparer klimaet for 362,5 tons CO2 (beregnet ud fra et forbrug på 2.9 millioner kWh) slutter CFO i Det Danske Madhus Henrik Alifas Nielsen. Retningslinjerne er relativt nye og trådte i kraft 1. september 2020.

 

Omstillingen til grøn strøm og køb af strøm fra danske vindmøller betyder, at Det Danske Madhus støtter FN’s verdensmål nummer 7 (Bæredygtig Energi) og mål nummer 13 (Klimaindsats).

 

Den strøm, som Det Danske Madhus køber, matches 100 % med oprindelsescertifikater fra Danske vindmøller. På den måde køber Det Danske Madhus strøm uden CO2-udledning og investerer samtidig i udviklingen af, og omlægningen til vedvarende energi.

 

Læs mere om retningslinjerne på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Udgivet af

Sanne Vonstad


Læst i alt:

163 gange

Læses i øjeblikket af:

0