Nyheder
Udvikling og forskning vedr. ernæring til ældre

29. oktober 2021 - 09:00

Udvikling og forskning vedr. ernæring til ældre

I Europæisk sammenhæng afholder European Society for Clinical Nutrition and Metabolism – hvert år ESPEN kongres. I år blev kongressen afholdt den 9. -14. september. Kongressen blev både sidste år og i år afviklet virtuelt på grund af COVID-19 pandemien. Normalt afholdes kongressen i en europæisk storby. Næste år er det planen at kongressen skal afholdes i Wien. På kongressen præsenteres forskningsresultater indenfor det kliniske ernæringsområde fra det forløbne år.

 

Der forskes meget i hvordan vi kan undgå sygdomsrelateret underernæring og underernæring blandt ældre borgere. Med alderen mister vi alle muskelmasse og risikoen for underernæring blandt den ældre del af befolkningen, er større end blandt den yngre del.

 

På dette års ESPEN kongres, blev en islandsk undersøgelse præsenteret (1). I undersøgelsens interventionsgruppe deltog 53 personer >65 år. De fik individuel ernæringsvejledning 5 gange efter udskrivelsen og de fik derudover leveret energi- og proteinrige madvarer. Resultaterne viste, at det øgede fokus på ernæring til ældre der var blevet udskrevet efter et sygehusophold havde en meget positiv effekt på de ældres kropsammensætning og fysiske funktionsevne.

 

Af mange andre interessante oplæg på ESPEN var den danske Professor Henrik Højgaards betragtninger om vigtigheden af at have fokus på ernæring i sektorovergange, det vil sige, at når patienter udskrives fra sygehuset, skal der være fokus på at sygehuset får kommunikeret ud til kommunen hvad der er sket i forhold til borgerens ernæringstilstand og hvordan kommunen sikrer et videre forløb med fokus på ernæring af borgere tilknyttet hjemmepleje.

 

Oplæggene fra dette års ESPEN kongres kan ses virtuelt frem til den 27. december 2021 On-Demand ved tilmelding på www.espencongress.com. Det koster 100 Euro at deltage On-Demand.

 

For de fagpersoner der arbejder med ældres ernæring som omdrejningspunkt er der interessant viden at hente hos Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (www.dske.dk), der har mange interessante temadage om klinisk ernæring herunder ældres ernæring.

 

Kost og Ernæringsforbundet har også spændende artikler om og idéer til løsningsforslag i forhold til underernæring af ældre på: https://kost.dk/underernaering-et-overset-sundhedsproblem

 

I relation til madservice til ældre afvikledes projekt ELDORADO fra 2015-2020. Projektet var forankret på Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) på Københavns Universitet. Projektets formål var at undersøge hvordan kommunerne kunne målrettet maden til de ældre, så de fik lyst til spise mere og så underernæring kunne forebygges og undgås. Projektets titel var: ”Forebyggelse af underernæring og fremme af trivsel hos ældre i eget hjem ved optimering af madservice”. Der har været mange deltagere i projektet og der er kommet en lang række spændende artikler ud af projektet som kan læses på: https://food.ku.dk/english/research_at_food/research-projects/2015/eldorado_uk/

 

1. Oplæg fra ESPEN Blondal BS; Geirsdottir OG, Sveinsdottir K, Beck AM, Halldorsson TI, Jonsson PV, Ramel A. Beneficial effects of a six-month nutrition therapy on body composition and physical function in old adults after hospital discharge

Udgivet af

Kirsten Færgeman


Med over 30 års erfaring i kost og kostvejledning til ældre og personer med særlige behov. Kirsten har gennem flere omgange bidraget til den Nationale Kosthåndbog med særligt fokus på dysfagi-delen. Kirstens særlige fokusområder er dysfagi (kost til personer med tygge og synkebesvær) og mad til ældre og småtspisende.

Læst i alt:

536 gange

Læses i øjeblikket af:

0