Nyheder
National madspildsdag i Det Danske Madhus

29. september 2021 - 08:00

National madspildsdag i Det Danske Madhus

National madspildsdag i Det Danske Madhus

Madspild er i udgangspunktet en skidt ting. Og der bliver spildt for meget mad rundt om i Danmark – og i resten af verden. Heldigvis kommer det, som ville have været madspild fra Det Danske Madhus, andre mennesker til gode. Mennesker som virkelig har brug for hjælp. På den måde bliver madspild til måltider.

 

Det Danske Madhus tror på, at et godt måltid, er mad, du kan nyde og glæde dig til, også hvis du har udfordringer. Derfor har Det Danske Madhus også en aftale med FødevareBanken om, at de kan hente mad fra Det Danske Madhus til særlig udsatte mennesker rundt om i Danmark. I stedet for at lade god mad gå til spilde så giver Det Danske Madhus overskudsproduktion kvit og frit til FødevareBanken.

FødevareBanken er en organisation som fordeler mad, der ellers ville have været madspild. I udgangspunktet er maden som FødevareBanken leverer gratis. FødevareBanken har dog ingen biler som kører på luft, hvorfor de tager ca. DKK 12.000 om året for at levere mad – de DKK 12.000 dækker udgifter til transporten. Chaufførerne, som kører for FødevareBanken er frivillige.

Det Danske Madhus var med på tur med FødevareBanken for at se hvor maden egentlig ender henne på en typisk dag. Første stop på ruten var Diakonissestiftelsen på Frederiksberg – her er det Mandecentret som er modtager af mad fra FødevareBanken og dermed også mad fra Det Danske Madhus. Mandecentret er et hjem for mænd, som har været i en livskrise eller udsat for vold i nære relationer, skilsmisse, parbrud o. lign. Mandecentret har plads til at mændene kan tages der børn med.

 

Maden som et samlingspunkt
Udover at maden ikke går til spilde, så tjener måltidet også som et socialt samlingspunkt for de mænd som bor på Mandecentret. Mange mænd har ikke lavet mad hjemme, så derfor inddrager man maden og fællesspisningen og sætter fokus på fællesskabet rundt om bordet. Ifølge VIVE så er der hvert år ca. 19.000 mænd som bliver udsat for vold, mens tallet er ca. 38.000 for kvinder.


Mandecentret forsøger at hjælpe mændene førend det går ud over arbejdet og børnene – man vil gerne undgå at mændene ender i social deroute.

Efter Diakonissestiftelsen gik turen videre til Kollegiet på Gl. Køge Landevej. Det er et herberg for hjemløse mænd og kvinder over 25 år. Her er plads til 97 beboere. En hel del af beboerne kæmper ofte med en række af forskellige problemer. Nogle har misbrug og derfor svært ved at leve op til krav fra den offentlige sektor – eks. fra jobcentrene og andre offentlige myndigheder. Typisk har de også begrænsede netværk, få interesser og økonomiske problemer, samt en del af dem er psykisk sårbare mens andre har psykiske diagnoser. Denne dag hvor Det Danske Madhus var med rundt så besøgte Det Danske Madhus ”kun” to steder hvor FødevareBanken leverer mad til, men FødevareBanken leverer mad til en lang række af steder, samt at FødevareBanken også modtager mad fra andre fødevareproducenter.

 

Det Danske Madhus var med da de to frivillige chauffører Hans Christian Jansen og Karsten Møller Hansen delte mad ud til Johnny fra Kollegiet køkken. Typisk er det sådan af modtagerne af maden selv kommer hen til bilen fra FødevareBanken og vælger det af maden de synes om, og her var det godt at se, at maden fra Det Danske Madhus kom til nytte i stedet for at blive smidt ud.

 

Det Danske Madhus arbejder sammen med FødevareBanken flere steder rundt om i Danmark for på den måde at minimere madspild men også give en hjælpende hånd til nogle udsatte mennesker i Danmark. Hvert år smider en dansk gennemsnitsfamilie mad ud til en værdi af DKK 7.200. Årligt madspild i Danmark udgør 700.000 tons – det svarer til vægten af 40.000 bybusser. 2/3 dele kommer fra fødevareindustrien – og fødevarerne er ikke for gamle, men er blevet frasorteret på grund af svigtende salg, sæsonvarer, kort holdbarhed, etikettefejl, handelsembargoer m.m. FødevareBanken sparer verden for næsten 2.000 tons CO2 årligt. Det svarer til at køre 391 gange rundt om jorden. FødevareBanken forvandlede 1350 tons overskudsmad til 3,3 mio. måltider i 2019. Man kan støtte FødevareBanken ved at købe en Folkeaktie for 200 kr.

 

De seneste 10 år har FødevareBanken mere end femdoblet distributionen af overskudsfødevarer fra 198 tons i 2010 til 1.377 tons i 2020. Hverdag bliver der leveret 5,5 tons overskudsmad som bliver til 13.660 måltider om dagen til mennesker som har mest brug for det.

Den nationale madspildsdag

Udgivet af

Sanne Vonstad


Læst i alt:

1067 gange

Læses i øjeblikket af:

2